KONTAKTUPPGIFTER

Har du några frågor eller vill boka ett möte, hör av dig!

Svedab

X
  • 577_364
  • 577_364_3
  • 577_364_2
Översikt
Sverige och Danmark har en vision om en dynamisk Öresundsregion där människor och varor rör sig enkelt över gränserna. Svedab är det svenska ägarbolaget i den koncern som bildades när Öresundförbindelsen blev verklighet. Vår dagliga verksamhet består av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning samt drift och underhåll av de svenska landanslutningarna till Öresundsbron. Vi förvaltar också aktivt bolagets låneportfölj på drygt 5 miljarder SEK och utvärderar löpande våra drifts- och underhållsavtal med Trafikverket.